untitled (umreifungsband), framed 

untitled #2-3 (umreifungsband), 2021, 21x30cm (each), inkjet print on archival paper, 8 + 2AP

untitled #1, #4 (umreifungsband), 2021, 21x30cm (each), inkjet print on archival paper, 8 + 2AP

untitled #5-6 (umreifungsband), 2021, 21x30cm (each), inkjet print on archival paper, 8 + 2AP